KONTAKT

IČ: 05183774

Sídlo: Rudolfovská 71, 370 01 České Budějovice

Korespondenční adresa:

Hnutí NOVÁ GENERACE

Žerotínova 5

370 05 České Budějovice

hnuti@nova-generace.cz