Nezávidím ženám v politice

Bc. Vladislav Nadberežný
Kvóty na ženy v práci, v politice a tak dále – jsou třeba? Nemám rád nucené věci a pokud sami k něčemu nedospějeme, jsou nám předpisy k ničemu. Jestli to mají v některých oborech ženy těžké, pak je politika podle mne absolutní špička. Není jiného místa, kde bychom my muži neexcelovali více se svým egem. Nadřazenost, povyšování, netolerance, neúcta. To skutečně není prostředí, kam by ženy chtěly s nadšením vstupovat. A chcete-li dělat něco dobře, mělo by vás to bavit.

V mém týmu máme už dlouhá léta takřka nadvládu žen, v naší firmě jich pracuje zhruba 60%, v managementu dokonce 65%. A když říkám nadvládu, nemyslím tím nic špatného, je to zkrátka o korektních vztazích mužů a žen na jednom pracovišti. Myslím si, že to, že se nám podařilo perfektně sladit mezilidské vztahy, má velký podíl na našem společném úspěchu.

K očištění politiky jsou ženy zapotřebí

Roky posloucháme o boji s korupcí, který zůstává bez úspěchu. Ve svém životě jsem už potkal a určitě ještě potkám spoustu pánů, kteří si řekli o úplatek. Ale ještě jsem nepotkal takovou ženu. Pochopíme-li myšlení a nastavení hodnot našich drahých poloviček, pak si uvědomíme, že dáme-li jim dobrou podporu a prostor v politice, nebudeme muset s korupcí tolik bojovat.

Jaký typ ženy politiku povznese?

Špatní lídři k sobě berou slabé lidi, takové, kteří vše zařídí a odkývají. O to horší je tento stav, když tito lídři k sobě berou i takové političky a teď budu bohužel k některým dámám neuctivý. Kabelka LV plná lesku na rty, luxusní oblečení, vysoké ambice a mnohdy ego převyšující to mužské, je naopak politickým problémem.

Prostor by měly dostat zkušené a vyzrálé dámy, které dokáží své hodnoty velmi pevně držet. A že jich kolem nás je. Sám jsem moc rád, že hodně z nich kývlo na nabídku, kandidovat za NOVOU GENERACI.

Závěrem bych tedy rád vyzval všechny své politické kolegy  pány, aby se zkusili zamyslet nad vztahem k našim drahým polovičkám. Máme-li, pánové, skutečný zájem o kvalitní politiku, pak si přiznejme, že to sami nezvládneme. Dejme jim tedy šanci a hlavně je v tom podpořme. Já za sebe to mohu všem kolegyním slíbit 🙂

 

Hezký den přeje Vláda Nadberežný