NOVÁ GENERACE není jen pro mladé…

Vladislav Nadberežný

 

Když jsme s kolegy zakládali hnutí NOVÁ GENERACE, často mi starší lidé říkali, že jsme jen ti mladí. Už jen díky názvu. Věkově starší se k nám báli přidat. Ale přitom je to právě jedna z hlavních myšlenek našeho hnutí.

NOVÁ GENERACE má jeden z cílů samotné generace spojovat a dávat dohromady. Bariéry a špatná komunikace mezi mladými a staršími nám neustále způsobuje zbytečné problémy. Starší generace nedokáže připravit a vychovat následovníky. A naše mladá a střední generace je odsouzena k tomu zbytečně opakovat chyby, které by díky zkušenosti starších nemusela zažít.

Nechceme jen přijít, zažít 2-3 volební období a pak vykořenit. V NOVÉ GENERACI vytváříme jako základ silnou střední generaci ve věku 30-50 let, lidí, kteří už něco v životě dokázali. Přibíráme naše dobré známé a přátele nad 50 let, kteří mají spoustu zkušeností, od kterých se můžeme stále učit a kteří mají tu trpělivost nám vysvětlovat. Ale abychom měli i budoucnost, máme mezi sebou mladší od 30 let, kteří, až nám zakladatelům bude těch 50, budou připraveni pokračovat v této myšlence.

Jen tak konečně nastartujeme dlouhodobou pozitivní mezigenerační výměnu. Jen tak máme větší šanci na zachování rodinných firem, tradic a kultury ve společnosti a dobrých vztahů.

A na závěr si dovolím ocitovat Tomáše Baťu a jeho málo známý výrok, který ale výše uvedené perfektně dokresluje:

„Když jsem měl 20 let, myslel jsem si, že můj otec je idiot. Když jsem měl 30 let, občas jsem si myslel, že má docela pravdu. Když mi bylo 40 let, tak jsem si myslel, že to byl celkem moudrý chlap. A když jsem měl 50 let, řekl jsem si: kdyby tu tak byl a poradil mi!“

(Zdroj: http://azcitaty.cz/citaty/tomas-bata/#ixzz4J8ydbaYy)

Hezký den přeje Vláďa Nadberežný