O NÁS

NOVÁ GENERACE je hnutí zaměřené průřezově napříč politickým spektrem.

Hlavní oblasti zájmu hnutí NOVÁ GENERACE v Jihočeském kraji

  1. Chceme umožnit obcím a spolkům vytvořit podmínky pro zkvalitnění života opomíjených skupin obyvatel: dětí, mládeže a seniorů. Zaměříme se na podporu volnočasových aktivit rodin s dětmi, rozšíříme možnosti běžného sportovního vyžití, budeme podporovat seniorskou komunitní činnost.
  2. Přehodnotíme a zefektivníme krajskou dotační politiku s cílem vzbudit zájem o veřejný život v daném místě. Umožníme většímu množství menších regionálních spolků a zájmových skupin, aby dosáhly na krajskou podporu místního rozvoje.
  3. Chceme zvyšovat standard života efektivním budováním infrastruktury plošně v celém našem kraji (ne jen v centrálních oblastech). Aktivně budeme podporovat rychlou dostavbu D3, D4, železničního koridoru, ale i modernizaci silnic první a druhé třídy a chybějících obchvatů.

Cíle hnutí NOVÁ GENERACE pro krajské volby 2016

  1. Uspět ve volbách tak, abychom mohli začít dlouhodobou práci pro náš Jihočeský kraj a později města a obce.
  2. Spolurozhodovat o hlavních oblastech zájmu hnutí Nová generace a ovlivňovat je k lepšímu.
  3. Zasazovat se o klidná, věcná a efektivní řešení krajských problémů. Prosazovat pozitivní přístup k práci pro náš region a snižovat politické a společenské napětí.