Volební program NOVÁ GENERACE

Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje 7. – 8. 10. 2016

Doprava

Jednoznačně podporujeme dostavbu dálnice D3 a D4 a železničního koridoru směrem na jih, z pozice kraje vyvineme maximální součinnost.

Větší jihočeská města trpí dopravním přetížením, nedostatkem parkovacích míst a průjezdností, obzvlášť jihočeská metropole. Řešení vidíme ve větší podpoře alternativních způsobů dopravy (MHD, cyklodoprava apod.), které jsou finančně efektivnější a v dlouhodobém horizontu pomohou.

Prostor na zlepšení vidíme hlavně v dopravních zakázkách, kde je Jihočeský kraj investorem a zadavatelem. Zaměříme se na vyšší kvalitu a efektivitu.

Podpoříme lepší koordinaci oprav a dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy tak, aby měly co nejmenší dopad na plynulost dopravy.

Zdravotnictví, sociální služby, péče o seniory.

V sociálních službách vidíme jako priority podporu práce v terénu a terénních pracovníků. Společnost se ekonomicky stále více rozděluje, přibývá sociálně slabých a lidí bez domova. Posílením lůžek a ambulantní péče problém pouze oddálíme. Proto naši podporu dostanou především projekty, které budou řešit situaci přímo „na ulici“.

Chceme zavést víceleté financování sociálních služeb. Věříme, že to přinese více klidu do ekonomického plánování. Současně navrhujeme organizacím pomoc formou předfinancování zálohové dotace.

Nedovolíme privatizaci jihočeských nemocnic, neboť to ohrozí dostupnost a kvalitu služeb.

Podpoříme projekty, které našim seniorům zajistí klidný a důstojný život.

Krajské dotace – jednoduché a transparentní

Jako dlouholetý problém vidíme málo transparentní, až klientelistické přidělování krajských dotací. Navíc velká část veřejných peněz nejde na efektivní projekty, které by přinesly benefity kraji (sport, mládež, vzdělání apod.).

Zasadíme se o jednoduché a transparentní dotace, které budou respektovat zájmy co největšího počtu obyvatel Jihočeského kraje.

Efektivní čerpání dotací z fondů EU

Přispějeme k efektivnímu jednání o dotačních titulech z fondů EU a jejich čerpání. Prioritou jsou pro nás takové projekty, které pomohou celému Jihočeskému kraji. Chceme aktivně pomáhat žadatelům s informovaností a při předkládání žádostí.

Školství, sport a mládež

Požadujeme dotace a podporu, která zajistí dostupný sport a volnočasové aktivity pro širokou veřejnost.

Zajistíme více peněz pro sport a vzdělání dětí a mládeže tak, abychom pomohli rodinám s dětmi. Podpoříme stávající a fungující jednoty, sdružení a spolky.

Chceme více rozšiřovat zájmové aktivity Domu dětí a mládeže do celého Jihočeského kraje.

Základním a středním školám nabízíme více projektů na rozvoj finanční gramotnosti.

V oblasti školství chceme více pružnosti a reakce na moderní trendy ve vzdělávání a kvalitnější propojení teorie s praxí. Tím trpí hlavně učňovské a odborné vzdělávání.

Podpoříme studenty vysokých škol v tom, aby zůstávali v našem kraji a neměli důvod odcházet.

Sport v jižních Čechách prochází dlouhodobou krizí vztahovou, finanční a komunikační. Chceme dávat lidi dohromady, aby se v jihočeském sportu konečně pracovalo ve smyslu fair-play.

Potlačíme negativní dominanci jihočeské metropole v oblasti sportu – tak, aby prostor dostala i další města. Budoucnost ukáže, že to v důsledku pomůže i samotným Českým Budějovicím k lepším výsledkům.

Jihočeské spolky, organizace, kluby a dobrovolníci

Vážíme si práce všech hasičů, příslušníků dobrovolných záchranných složek a dalších dobrovolnických organizací. Jejich nadšení je nezbytné pro klidný život v našem kraji. Mohou se spoléhat na naši všemožnou podporu.

Efektivní komunikace s úřadem a transparentnost

Podpoříme jednoduchou dostupnost informací pro občany. Veškeré, i drobné zakázky zveřejníme na internetu.

Cestovní ruch a jihočeští podnikatelé

Prioritu u nás mají projekty a dotace, které podpoří hlavně domácí jihočeské firmy a podnikatele.

Chceme pokračovat v budování dobrých vztahů s dalšími subjekty kraje a zájmovými organizacemi jako např. Jihočeskou hospodářskou komorou.

Podpoříme aktivity Jihočeské centrály cestovního ruchu, aby podnikatelé v cestovním ruchu měli co nejlepší podporu pro své projekty a náš kraj si tak udržel vysokou atraktivitu a návštěvnost.

Zemědělství, jihočeská krajina, ekologie a udržitelnost

Prosazujeme větší podporu a propagaci jihočeských regionálních potravin a jejich dostupnost pro naše občany.

Podpoříme jihočeské zemědělce a farmáře a zajistíme jim co nejméně byrokracie od krajských úředníků.

Jihočeský kraj má jedinečnou přírodu a krajinu, kterou chceme zachovat i pro další generace.

V rámci ekologické udržitelnosti navrhujeme projekty, které dodrží rovnováhu soužití občanů kraje s přírodou.

Vyrovnaný rozpočet

Zasazujeme se o vyrovnaný rozpočet a hospodaření kraje. Současně ale takový, aby reflektoval co nejvíce potřeb.