Otevřený dopis hejtmanovi Jihočeského kraje Jiřímu Zimolovi podruhé

Tomáš Pintér

Tomáš Pintér

Pan hejtman Zimola je po úterní kovbojské přestřelce s panem Jančurou příliš snadný cíl dalších útoků. NOVÁ GENERACE se nehodlá do rvačky na palubě žlutých autobusů zapojovat, přesto ale upozorňujeme, že jsme počátkem září napsali hejtmanovi otevřený dopis <http://www.nova-generace.cz/otevreny-dopis-hejtmanovi-jihoceskeho-kraje-jirimu-zimolovi-6-9-2016>, ve kterém reagujeme na jeho zavádějící tvrzení o českobudějovickém letišti.

Otevřený dopis zůstal bez odpovědi, pan hejtman se řídil prvním pravidlem krizové komunikace – dokud to jde, tak nekomunikovat. Akci provozovatele autobusové a vlakové dopravy a podporovatele velkého politicko-zájmového hnutí už pan hejtman jen tak vysedět nemůže. Přesto se k otevřenému dopisu vracíme, protože pravidla pro další rozvoj letiště jsou důležitým bodem programu hnutí NOVÁ GENERACE a významným a nekoncepčním problémem celého našeho kraje.

Vážený pane hejtmane,

chápeme, že teď máte jiné problémy s autobusy a vlaky, a nepožadujeme po Vás už žádnou odpověď o letišti.

Vážení voliči,

dovolte nám připomenout hlavní teze naší představy o dalším rozvoji českobudějovického letiště:

1. Jihočeský kraj a jeho dosavadní hejtman dlouhodobě podceňují důkladnou strategii pro rozvoj letiště. Přesto jsou investovány další (nemalé) finance do letiště, bez podrobnější vize.

2. Představa o podobě letiště se neustále mění.

3. Tato nekoncepčnost ekonomicky ruinuje okolní obce.

4. Je třeba opustit představu velkého, hlučného nákladového letiště s intenzivní nákladní dopravou.

4. Projekt letiště je nutné řešit jako jeden celek a plánovat návaznost na další kroky výstavby letiště a dopravní infrastruktury.

5. Letiště by se mělo otevřít jako prostor pro investice menších firem a subjektů, které nemají v regionu prostor pro svůj rozvoj. V žádném případě ale nechceme rozprodat letiště developerům.

Tomáš Pintér, NOVÁ GENERACE