Rozpočet volební kampaně hnutí NOVÁ GENERACE

 

Vladislav Nadberežný

Vladislav Nadberežný

Naše hnutí podporuje otevřené a transparentní financování a proto ani my nechceme nic skrývat. Níže uvádíme rozpočet kampaně, kterého jsme do dnešního dne dosáhli.

Celkový rozpočet kampaně bude zhruba 400 tisíc Kč

Celkový rozpočet kampaně dosáhne výše 400 tisíc Kč. V tuto chvíli je kompletní rozpočet pokrytý z vlastních zdrojů zakladatelů (Tomáš Pintér, Filip Šmaus, David Novák), z větší části Vladislava Nadberežného.

 

Víme, že bez mediální podpory a prezentace nemá žádné uskupení šanci na úspěch. Proto se bez volební kampaně neobejdeme. Chceme ji ale vést maximálně efektivně.

 

Nechceme dary, které nám mohou zlomit vaz

Od založení hnutí deklarujeme, že nechceme finanční dary v řádech desítek-stovek tisíc, je to zavazující a vedlo by nás to k závislosti.

 

Uspět s tak nízkým rozpočet je pro nás výzvou

Víme, že uspět s takovým rozpočtem v krajských volbách není jednoduché. Ale je to pro nás výzva. Jednou za našich priorit je efektivita a hospodárnost a i na naší kampani chceme ukázat, že dokážeme s nižším rozpočtem uspět.

 

Rozpočet ke 20.8.2016:

částka bez DPH
billboardy tisk 20 360
billboardy výlep 70 575
Facebook 5 381
volební štáb 16 000
tiskoviny 10 000
pronájem prostor 5 000
www 3 000
focení 4 000
grafické práce 10 000
CELKEM 144 316