Výzva starosty obce Planá hejtmanovi Jihočeského kraje Jiřímu Zimolovi z 8. září 2016

Na základě reportáže Jihočeské televize ze 6.9.2016 (odkaz na reportáž níže) reaguje starosta obce Planá u Českých Budějovic Tomáš Pintér na informace sdělené hejtmanem Jiřím Zimolou.

Zde je přepis:

Vážený pane hejtmane,

ve vysílání Jihočeské televize 6. 9. 2016 jste k problematice letiště v Plané řekl:

„My komunikujeme co nejlépe a je mi líto, že zrovna pan starosta z Plané tuhle situaci zneužívá takhle předvolebně. V těchto dnech vrcholí výběrové řízení na definitivní modernizaci letiště, budeme hledat i strategického partnera, ono to není jednoduché, a pokud by kdokoli z okolních starostů nám uměl pomoci, věřte, že za tuhle pomoc budeme moc rádi. Kraj Plané dává nemalé prostředky jako kompenzaci za to, že tam letiště je.“

Přiznejte, že chybí jakákoliv vize letiště v Plané, do kterého se „sypou“ obrovské částky z peněz daňových poplatníků!

Před cca. šesti lety jste potřebnost letiště zdůvodňoval tvrzením, že je potřebné např. i pro Holanďany, kteří by k nám mohli létat na Lipno. Později padali destinace a investoři z Jihoafrické republiky, pak z Ruska. Plánoval jste, že se z Plané bude létat k moři, vloni jste najednou přišel s nápadem letiště nákladového. Letos už hledáte investora v Číně pro dovoz produktů z e-shopů.

Vážený pane hejtmane, právě tato rekapitulace dokazuje, jak nejasné máte cíle a jak chybí stálá vize celého projektu. Nikdy jste nepředstavil solidní business a marketing plán, protože letiště je a v dlouhodobém horizontu bude s největší pravděpodobností v červených číslech.

Uznejte, že rozhodnutím o realizaci projektu a lpěním na nesmyslně velkých ochranných hlukových pásmech jste těžce finančně poškodili majitele pozemků a samotnou obec Planou!

Ochranná hluková pásma byla vyhlášena již v roce 1995, tedy před více jak dvaceti lety, a v jejich prostoru je zakázána jakákoliv nová výstavba, přístavba či nástavba škol, školek, zdravotnických zařízení i objektů pro bydlení a rekreaci. Pásmo zabírá více jak 53% našeho katastru. Rozpočty obcí stojí na daňových příjmech, které jsou určeny převážně počtem obyvatel. I Vy jako představitel nejvyššího vedení našeho kraje jste zodpovědný za desetileté období, ve kterém naše obec přišla řádově o desítky milionů korun.

Jihočeský kraj jako majitel pozemků v areálu letiště je zproštěn platby daně z nemovitosti za stavby dopravní infrastruktury. Vámi zmíněné kompenzace jsem po dlouhém boji, pečlivé argumentaci a důrazném naléhání vybojoval právě já, když jsem si na projekt a diskriminaci naší obce roky stěžoval a kritizoval. Nikdy jste neřekl, na základě jakého výpočtu je výše oné symbolické kompenzace nastavena.

Přiznejte, že projekt letiště není řešen jako jeden celek, ale že chybí širší koordinace a návaznost na další kroky výstavby.

Opakovaně a bezvýsledně apeluji, abyste v rámci modernizace letiště řešili také jeho napojení na stávající infrastrukturu, konkrétně napojení na dnes již velmi přetíženou komunikaci I/3. Může se stát, že nebude dořešený přístup k letišti, protože cesty budou patřit soukromým vlastníkům a obci, stejně tak jako v případě Letecké záchranné služby. Letiště možná po roce 2018 začne nějak fungovat, ale Vy pane hejtmane budete ad-hoc teprve řešit jeho napojení – třeba nějakým dalším kruhovým objezdem (který je navržen ve studii zkapacitnění silnice I/3). Na jednáních asi z pozice síly požadujete, aby vám cesty obec a soukromníci dali ideálně zadarmo! To přece není normální postup dobrého hospodáře a politika s vizí.

Budu rád, když se dokážete k výše formulovaným bodům přesně a věcně vyjádřit, nejen proto, že to zajímá naši obec, ale i proto, že problém se dotýká mnoha občanů našeho kraje, jehož jste druhé volební období hejtmanem.

Podrobné a na faktech založené vyjádření k jednotlivým bodům Vám současně posílám v otevřeném dopise. Děkuji.

 

S pozdravem

Ing. Tomáš Pintér

2016-09-08_vyzva-hejtmanovi-jirimu-zimolovi