Zůstat nebo odejít? Brexit není Czexit

Původně jsem chtěl toto zamyšlení napsat před Brexitem, ale aktuální je stále. Musím přiznat, že jsem také překvapený tím, že se „ucho utrhlo“.

Jdeme ode zdi ke zdi

Brexit je pro mne vítězství populismu nad ještě horším populismem. Ani jedna strana nenabízí dobrou budoucnost, žádná z nich se nechce reformovat. Jediné, pod co se mohu podepsat je fakt, že Brexit je názor, že takto dál Unie pokračovat nemůže. Ale co bude dál, když vítězní „brexitové“ jsou zaskočení, oslavy končí a vize žádné, jen trucovité NE. Bořili jsme hranice a zdi, budeme je teď znovu stavět, abychom je za pár desítek let znovu bořili pro jiný projekt typu RVHP nebo EU, ale se stejným scénářem? Tento extremismus na obou stranách mi připomíná Cimrmanovskou hru „Vyšetřování ztráty třídní knihy“ – jedni by chtěli dveře/hranice zavřít tak, že by už nešli otevřít, ti druzí je otevírají tak, že mnohdy už nejdou zavřít 🙂

Bc. Vladislav Nadberežný

Británie si Brexit může dovolit, my na Czexit nejsme připraveni

S politikou Bruselu samozřejmě dlouhodobě nesouhlasím. Nicméně Británie je v úplně jiné situaci než naše republika. Odchod Británie se nás dotkne minimálně, zatímco ve stávající situaci by byl odchod České republiky z Unie smrtící. Náš stát je na vývozu do EU životně závislý, nemáme zajištěny jiné trhy, vnitřní trh je v komatu, nejsme potravinově soběstační. A ani naše politická reprezentace dlouhodobě nepodporuje vnitřně silnou Českou republiku. Když se dívám na firmy, tak kdo nevyváží, ten skoro nežije. Troufám si tvrdit, že náš stát by díky své závislosti dopadl při exitu asi nejhůř, jsem přesvědčený, že země jako Maďarsko, Polsko a další by dopadly výrazně lépe.

Vstoupí populisté do KSČM? 🙂

Tuto poznámku si ale neodpustím J Vlna Czexitu zaplavuje Česko, vezou se na ni vpravo i vlevo. A já se ptám – kdo jednoznačně varoval před vstupem do EU? Ano, byla to jako vždy KSČM, která ale jde proti proudu vždy, aby s ním pak většinou v hlasování splynula se svými 12-15%, které jsou pro politické konkurenty potřebné. Nicméně tímto populistům Czexitu doporučuji, vstupte do KSČM a nemusíte se příště strachovat Brexitu 🙂

Vykořisťuje nás západ, hurá na východ?

Naše Česká republika je středem Evropy. Máme jedinečnou pozici a měli bychom ji využít. Buď se znovu uzavřeme, nebo můžeme přispět k budování spolupráce napříč celou Evropou. Ano, někteří „sousedi“ se k nám v minulosti nezachovali košer, ale stejně tak jak jsme se před nimi dokázali uzavřít, tak jsme se sami až příliš otevřeli, vinu hledejme i u sebe. Ať se nový projekt jmenuje klidně Evropská unie, ať klidně sídlí v Bruselu, jen je třeba vyměnit osoby. Evropa potřebuje silné lídry, ne vůdce typu nacionalistů. Lídry, kteří si uvědomí jedinečnost každého členského státu, místo jeho pošlapání a ovládání budou udržovat její hrdost a samostatnost.

Evropa je jako tým – nikdy se vám nesejdou stejní hráči. Tým funguje na základě spolupráce individualit, ne když z jednotlivců uděláme 100% stejné kopie. Je to moje dlouholetá zkušenost.

A uznejme, že k tomu potřebujeme jak státy západu, tak také východu.

Řešení samozřejmě existuje

Chceme to změnit? Pokud ano, pak navrhuji neměnit Unii, ale začít u sebe. Změnit sebe, aktivně se zajímat o politiku průběžně, ne až když hoří, klidně do ní vstoupit, jít k volbám, skrze sebe pozitivně ovlivňovat své okolí a pak se ta vlna dostane až do Bruselu. Nevěřím tomu, že to půjde na dálku a hned. Ale půjde-li to odspoda, tedy od základů, pak to má šanci na úspěch 🙂

Hezký den přeje Vláďa Nadberežný